BRAMA SEGMENTOWA


brama segmentowa
brama segmentowa

Charakterystyka bram segmentowych:

 

  • skrzydło bramy  panele stalowe 40 mm wypełnionych pianką poliuretanową
  • izolacja termiczna i akustyczna
  • zabezpieczenie kształtowe uniemożliwiające przytrzaśnięcie palców oraz uszczelki w        

           miejscu styku dwóch paneli bramy

  • obsługa ręczna i automatyczna

 

Opcjonalnie:

 

  • zabezpieczenie pęknięcia linki - chroni przed samowolnym opadnięciem skrzydła bramy

          w przypadku uszko-dzenia lin podtrzymujących

  • fotokomórki - zapewniają zatrzymanie bramy i jej powrót do pozycji otwartej, jeżeli w świetle

          przejazdu pojawi się przeszkoda.

  • zabezpieczenie przeciążeniowe - w sytuacji zetknięcia z przeszkodą, (wyłącznik, zamontowany w napędzie) zatrzymuje

          skrzydło bramy, a następnie cofa je do góry

  • drzwi przejściowe 
  • szklenia